Grønt møter isblått

 
Svelgabrea (Folgefonni), fin tur frå enden av vegen inst i Blådalen. Over elva Svelga går det ei hengjebru
som er skummel. Kan "dei som har noko med det" laga denne slik at vi som har høgdeskrekk kjem oss over?
(Eg kan gjerne vera konsulent!)