Kjærleik til gamle murar

I Bjellandsneset finn du husmannsplassen «Hålo», der minne om slit og strev ligg att i gamle murar.

Vidare inn i skogen kjem du forbi hidlaren som har fått istappgardiner mot sola.

Deretter høyra bruset frå istapp-orgelpipene.

Tilslutt kan du fundera over kor det vart av Helene Harefrøken.

Nabogrønt

Denne gongen er det nabo-Marit som har sendt meg grøne gleder etter ein utflukt til «Flor og fjære» på Hidle ved Stavanger. Vår- og sommarlengten er ekstra sterk no når vinteren slepper opp taket litt, og utetemperaturen er på stigande.