Sorg

I dag bøyer både folk og roser hovudet i sorg. Vår varmaste medkjensle går til alle dei som på ulike måtar har blitt råka av tragedien på Utøya eller i Oslo.