Bjellandsneset på nytt

Eg har teke deg med på bloggtur til Bjellandsneset før, og gjer det igjen. Denne gongen sett gjennom augo til mannen i huset. Området er så pass stort at du kan gå «nye» turar mange gonger før du går opp att i gamle spor.Turen startar på enden av Bjellandsneset, bak i skoddehavet ligg Huglo og Tysneslandet.Dette gullet har me mykje av.Krabbahopen ytst i Åskesvikjo, fredeleg badeplass.Kretevikjo med Kreteviks-tongjen ligg lenger inn i Åskesvikjo, fin plass å leggja til med båten, badeplass for symjedyktige. Desse stadene kan du nå frå båt og til fots. Sjekk heimesida til «Turstiar på Sunde» så finn du turomtale og kart.