lefselaget

Det var i dei dagar, tida var komen då det skulle bakast lefser til jul.

Fin gong på baksten.

Med mange bakstekoner og -mann på same kjøken, blir det mykje preik, lått og løye, og det er snart føre å gløyma det som ligg på bakstehella.

Dei yngste på lefselaget sørgjer for heller uvanlege innslag i det tradisjonelle lefsemiljøet.

Det starta med ei tanta og ei niesa på eit mindre kjøken, i dag har det auka til denne store lefsefamilien. Og med kjolaførkleet på plass, kan ei vanleg kåna kjenna seg som ei ekta bakstekjerring.